การสัมมนาหัวข้อ”จงเกิดผลและทวีคูณ”ที่คริสตจักรพระผู้สร้างรวมมิตรพัฒนา อ.ขุนแม่กรณ์ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม35 คนเมื่อ 22 กันยายน 2012

01 02 03