ศจ.ดร.บัวขาบรองหานาม [ผู้อำนวยการ] 29/22 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

fevicon