2010

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVERY HOME FOR CHRIST

โปรเจคคริสตมาส

       โครงการประกาศพิเศษในเทศกาลคริสต์มาส วันที่ 12 ทีมงานอปท. จากเชียงใหม่ 9 คนได้ออกเดินทางจากสำนักงานเวลา 15.00 น.และ วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 9.30-11.30 น. พบผู้ต้องขังที่เรือนจํากลาง จ.หนองคาย

       หลังจากที่จัดคริสตมาสที่เรือจำหนองคายแล้ว ทีมงานออกปท.ก็ได้เดินทางไปจัดคริสตมาสที่เรือจำกลาง อุดรธานี อีก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2010 เวลา 10:00-11:30 ซึ่งในการจัดคริสตมาสครั้งมีมีผู้ต้องขังที่มาเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันคริสตมาสทั้งหมด 145 คน บรรกาศคริสตมาสครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและพระพรมากมาย และเราทีมงาน อปท.ก็ได้ฟังเพลงจากผู้ต้องขังด้วย

คริสต์มาสหรรษาที่บ้านนาก้อ จ.เพชรบูรณ์ 15 ธันวาคม 2010

       วันที่ 14 ทีมงานได้เดินทางต่อไปถึงบ้านน้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้า วันที่ 15 เวลา 10.00 – 12.00 น ได้มีโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสให้กับ  ผู้สูงอายุ ประมาณ 60 คน มีเกมส์สนุกสนานคลายเครียดและ ศจ. ชูชาติ ยะเกษม ได้เป็นพยานถึงชีวิตที่มีสันติสุขพระเจ้า

        ศจ.ดร.บัวขาน รองหานาม กล่าวพระวจนะหนุนใจเรื่องชีวิต รับบรที่พระเยซูมอบให้ มีหลายคนได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต และทางคริสตจักรพระผู้สร้างน้ำก้อได้มอบของขวัญคริสตมาสให้ทุกคนที่มาร่วมงาน  ภาคกลางคืน มีการแสดงดนตรี จับสลากของขวัญ แบ่งปันคำพยานชีวิตโดยจ.ชูชาติยะเกษม. แบ่งปันพระวจนะโดย ศจ.ดร. บัวขาน รองหานาม มีพี่น้องจากคริสตจักรในอำเภอหล่มสักมาร่วมประมาณ 500 กว่าคน จาก 12 คริสตจักรและมีการแสดงจากหลายคริสตจักรสนุกสนานและสวยงามมาก

        วันที่ 16 ธันวาคม 2010 ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสให้กับผู้ต้องขังใน เรือนจํา อเทิง จ.เชียงราย มีผู้ต้องขังเข้าร่วมประมาณ 800 คน มีผู้ต้อนรับพระ เยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นบาป 84 คน โดย ศจ.ดร.สิริรัตน์ สุรินทร์ เป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า

       วันที่ 17 ธันวาคม ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสให้ต้องขังในเรือนจําพิเศษ จ. เชียงราย มีผู้เข้าร่วม 200 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนแล้ว แบ่งปันพระวจนะ โดย ศจ.บรูซ มีผู้กลับใจ 18 คน ศจ.ดร.สิริรัตน์ เป็นผู้อธิษฐานเผื่อผู้กลับใจใหม่ จ.ชูชาติ ระเกษม แบ่งปัน พยาน และพาที่ประชุมเล่นเกมส์