ข่าวกิจกรรมล่าสุด

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVERY HOME FOR CHRIST

กิจกรรม
จริยธรรมคริสเตียน

       เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มี.ค. 2022 ทีมงาน อปท. และรวมถึงครูผู้สอนวิชาคริสเตียนศึกษาได้ร่วมกับโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่                                                                       จัดกิจกรรมจริยธรรมคริสเตียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ในหัวข้อ Growing Up “เจริญขึ้น” 4 ด้านเหมือนพระเยซูคริสต์

พิธีถวายอาคารพระวิหารหลังใหม่ คจ.เล่าอาง

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021 ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม พร้อมกับทีมงาน องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน ได้เดินทางไปยัง อ.แม่อาย เพื่อร่วมพิธีฉลองอาคารพระวิหารหลังใหม่ ภาคเช้าก็มีพิธีการต่างๆและทางทีมงาน อปท.ก็ได้มีส่วนในการนำนมัสการ และร่วมแสดงความยินดี ขณะเดียวกันช่วงบ่ายเราก็ได้ฉวยโอกาสจัดกิจกรรมวานเลนไทน์ให้กับพี่น้องสมาชิกที่นั่น ตลอดกิจกรรมวานเลน์ไทน์ ก็ได้มีการร้องเพลง พูดถึงเรื่องราวความรักและได้มีการแจกเสื้อกันหนาวให้กับพี่น้องสมาชิกที่นั่นและรวมถึงการแจกจ่ายหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวพระเยซูคริสต์ด้วย เพราะกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งคนที่เป็นคริสเตียนมาร่วม เราทุกคนเชื่อและมั่นใจว่า ทุกคนที่มาร่วมจะได้รับความสุขและรู้จักกับพระเจ้าได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

การประชุมสหกิภาคเหนือ 10-11 กุมภาพันธ์ 2022

          เมื่อวันที่ 10-11กุมภาพันธ์ 2022  ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม พร้อมกับทีมงาน องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย และได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าของการประชุมใหญ่สหกิจภาคเหนือ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้คนจำนวน 150 กว่าคนที่ได้มาร่วมกันประชุม ทางองค์การประกาศข่าวประเสริฐได้มีโอกาศในการรับใช้ในด้านต่างๆ และมีโอกาศแนะนำให้คนที่มาได้รู้จักกับองค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน

ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2021 อาจารย์เก่งกาจและทีมงาน อปท.ได้ขับรถขนอาหารแห้งและของใช้ประจำวัน ให้กับพี่น้องคริสเตียนและทั้งไม่เป็นคริสตเตียน ที่อาศัยอยู่ใน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเหล่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านถูกปิด และคนในหมู่บ้านไม่สามารถที่จะออกมาซื้ออาหาร ของใช้ส่วนตัวได้ ทางองค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน จึงได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันและหาทางช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                  เป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้องค์การประกาศข่าวประเสริฐได้มีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ของพระเจ้าดูแลปกป้องพี่น้องทุกคนที่จะพ้นภัยจากโควิดครับ

รากฐานชีวิตคริสเตียน

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา  อ.เก่งกาจ และทีมงาน องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน(อปท) ได้จัดอบรมสัมมนาให้กับ เด็กหอพักหญิงและเด็กหอพักชาย ในหัวข้อ”รากฐานชีวิตคริสเตียน” โดยมีการเริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น.-15:00 น. 

       ในการสัมมนาครั้งนี้ น้องๆหอพักที่ได้เข้าร่วมได้รับความรู้มากมายผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าและทีมงาน ยิ่งไปกว่านั้นน้องๆได้มีโอกาศแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันและได้รับการฝึกให้ออกมานำเสนอหน้าที่ประชุมด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้น้องๆได้รับการขัดเกลาจากพระเจ้าและได้รับการเสริมสร้างที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า