โครงการฮันนาห์

องค์การประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ทุกบ้าน

EVERY HOME FOR CHRIST

โครงการ ฮันนาห์

               ปีแรกๆ ที่เราได้อธิษฐานเพื่อสตรีมากมายที่ไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องของพระเจ้าเพราะเหตุจากวัฒนธรรมและศาสนาในพื้นที่นั้นๆ และเราเคยสงสัยว่าสตรีเหล่านั้นจะได้ยินเรื่องความรักของพระเจ้าและของประทานแห่งความรอดได้อย่างไร แต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้เห็นสตรีหลายคน พร้อมด้วยครอบครัวของเธอได้ออกจากประเทศที่บีบบังคับเหล่านั้นและ เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาที่สามารถได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าและเมื่อมองย้อนกลับไป 19 ปีที่ผ่านมาและย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ของการทำพันธกิจนี้ และบัดนี้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งยิ่งใหญ่มากมายที่พระองค์ทรงกระทำเป็นเวลาหลายปี ที่ทรงประทานความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์

          แอพพลิเคชั่นที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือชื่อ “สะพานผู้ลี้ภัย” ได้ จัดเตรียมรายการ “สตรีที่มีความหวัง” ในภาษาอาราบิกและฟาสำหรับสตรีที่ต้องการการเล้าโลมใจ การหนุนใจ ข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริงและคำเทศน์คำสอนในภาษาของเธอเอง ผ่านทาง สื่อแห่ง ความหวัง TWR 360 เฟซบุ๊คและสไกป์สตรีทั้งหลายสามารถได้ยินความจริงของพระเจ้าในภาษาของตน พวกเขาได้ประชุมอธิษฐานกัน ทุกสัปดาห์ โดยใช้หัวข้ออธิษฐานประจำเดือนของโครงการฮันนาห์ ในประเทศตุรกีได้ทำการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและหญิงม่าย โดยการให้อาหารและ เสื้อผ้า แจกจ่ายพระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์ กลุ่มอธิษฐาน โครงการฮันนาห์ได้ช่วยสอนงานอาชีพให้กับผู้ลี้ภัย เพื่อเป็นการเพิ่ม รายได้ให้กับครอบครัวและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสตรีมากมายในโลกนี้ที่รู้สึกหมดหวังอันเนื่องจากความรุนแรงที่ เกิดขึ้นภายในประเทศและแม้แต่ภายในบ้านของเธอเอง แต่ช่างน่า อัศจรรย์เมื่อมองดูสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำอย่างต่อเนื่องผ่านการอธิษฐานโครงการฮันนาห์ รายการสตรีที่มีความหวัง เขาได้แบ่งปันเรื่องราวความหวังและการเยียวยารักษาโดยพระเยซูคริสต์ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆ ด้วย  

1. สตรีมากมายทั่วโลกที่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิต ของพวกเธอแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและมีการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

2. พระเจ้าทรงจัดเตรียมอาจารย์ เพกกี้ แบงค์ ให้มาเป็น ผู้อำนวยการโครงการฮันนาห์ ขอบคุณสำหรับความปลอดภัยและ การทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในขณะเดินทางไปเยี่ยมทวีป ต่างๆ และได้หนุนใจนักอธิษฐานและผู้ฟังของโครงการฮันนาห์ รวมทั้งหนุนใจคริสตจักรต่าง ๆ

3. การแจกจ่ายแอพพลิเคชั่น “สะพานผู้ลี้ภัย” ในยุโรป เป็นแอพ โทรศัพท์มือถือที่มีทั้งภาษาอารบิค และฟาซี ของรายการสตรีที่มี ความหวังที่เหมาะสมกับผู้ลี้ภัยหญิง ที่หวาดวิตกให้มีความมั่นใจ ในตนเอง และในการเลี้ยงดูบุตร

4. ละครวิทยุ “เสียงแห่งการเยียวยา” สำหรับผู้ที่ติดเชื้อจากการ คลอดลูก ในภาษาอารีซึ่งได้สัมผัสจิตใจผู้หญิงหลายคนใน เอธิโอเปีย และโปรดอธิษฐานเพื่อการจัดทำรายการนี้ในภาษา แอมฮาริคและโอราโมด้วย

5. ละครวิทยุเรื่อง “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” ในภาษาอังกฤษและภาษา โรมาเนีย เกี่ยวกับเรื่องการเอาเปรียบทางเพศและการค้าผู้หญิงในยุโรป

6. รายการ “สตรีที่มีความหวัง” ที่ทำเสร็จแล้วสำหรับภาษา ปันจาในปากีสถาน และกำลังจัดทำในภาษา ในปี 2015 ภาษาได้ถูกนับให้เป็นภาษาประจำชาติของปากีสถานซึ่งเคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ในขณะที่ประชากรครึ่งหนึ่งของ ปากีสถานพูดภาษาปันจาบ และมีเพียง 8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่พูดอูดู

7. การประกาศเรื่องความจริงและความรักของพระเจ้าผ่านทาง วิทยุในเอเชียกลาง จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง อัฟริกาเหนือ เกาหลีเหนือ ปากีสถานและพื้นที่อื่น ๆ ที่คริสเตียนถูกข่มเหง และห้ามมิชชันนารีเข้าไป หลายชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงและ คริสตจักรได้ก่อตัวขึ้นผ่านการประกาศทางวิทยุ

8. ขอบพระคุณสำหรับรายการ “สตรีที่มีความหวัง ที่ ออกอากาศถึง 70 ภาษา มีทั้งรายการวิทยุ อินเตอร์เน็ต ซีดี และสื่ออื่นๆ

9. ขอบพระคุณเจ้าสำหรับ 19 ปีของโครงการฮันนาห์ซึ่งทำพันธ กิจเกี่ยวกับผู้หญิง โดยการสร้างความเข้าใจและการอธิษฐาน ทั้งการทำรายการวิทยุ

10. สตรีที่ได้มอบถวายชีวิตของเธอแด่พระคริสต์ แม้จะรู้ว่า อาจจะต้องถูกฆ่าโดยสมาชิกในครอบครัว และเพื่อสตรีที่ถูกสามี ทุบตี ทอดทิ้ง หรือถูกครอบครัวของสามีปฏิบัติต่อเธอเยี่ยงทาส

11. หญิงสาวที่มีความกล้าหาญในอัฟริกาเหนือ ที่ได้ไปเยี่ยม เยียนหนุนใจผู้ฟังรายการสตรีที่มีความหวัง ผู้ฟังคริสเตียน หลายคนที่เข้มแข็งต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและถูกล่วงละเมิดจาก คนในครอบครัว และไม่รู้จักใครที่เป็นผู้เชื่อในชุมชนของตน

12. สตรีที่อธิษฐานในหัวข้ออธิษฐานประจำเดือนของโครง การฮันนาห์ ที่พวกเธอจะเริ่มมองผู้อื่นจากมุมมองของพระเจ้า และทัศนคติ การกระทำและความรู้สึกของพวกเธอจะเปลี่ยนไป เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ตามพระธรรมฟิลิปปี 2:3-5

13. การจัดประชุมอธิษฐานเพื่อโลกจะไร้เด็กกำพร้า ซึ่งจัดพร้อม กันในวันอาทิตย์นี้ 80 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ที่จัดเวลา บ่าย 3 โมง ณ คริสตจักรประทีปแห่งเชียงใหม่

14. ซูซี่ เพศ ผู้จัดการโครงการฮันนาห์ในบราซิล และทีมงานทุก คนของโครงการฮันนาห์และสื่อแห่งความหวังหลายร้อยคน ทั้งผู้ ร่วมจัดทำรายการ ผู้ประสานงานพันธกิจ ทีมงานกลุ่มอธิษฐาน นักอธิษฐาน ผูควบคุมเสียง ผู้เขียนสคริปท์ และผู้ตอบจดหมายผู้ฟัง

15. การประกาศโดยผ่านทางสื่อของ สื่อแห่งความหวัง TWR 360 เฟซบุ๊ค สไกด์ ทวิสเตอร์และอินสตาแกรม บางช่องทาง ของสื่อเหล่านี้ยังสามารถอัพโหลดรายการสตรีที่มีความหวังและ หัวข้ออธิษฐานประจำเดือนในภาษาของตนเองได้

16. ขอบคุณเจ้าที่สามีได้หันกลับไปหาภรรยา ลูกๆ หันกลับไป หาพระเจ้า และสตรีทั้งหลายได้ให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิต ของพวกเธอ ดังที่พวกเธอได้อธิษฐานเพื่อผู้อื่น

17. ผู้ลี้ภัยหลายคนได้เข้ามาในกลุ่มของบ้านฮันนาห์ในสวีเดน เพื่อแสวงหามิตรภาพและที่ปลอดภัย และมองหากลุ่มอธิษฐาน ในต่างแดน ขอให้พวกเขาที่จะรับเอาของขวัญแห่งความรอดใน องค์พระเยซูคริสต์

18. หลายพันคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มอธิษฐานของโครง การฮันนาห์ ได้ช่วยเหลือและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใน เรือนจำ โรงพยาบาล บ้านเด็กกำพร้าและในศูนย์ผู้ลี้ภัย โดย แจกจ่ายอาหาร เสื้อผ้า ที่นอนหรือสิ่งจำเป็นอื่น ๆ และหนุนใจให้ ความหวังแก่สตรีและครอบครัวของพวกเธอ

19. ขอบพระคุณสำหรับสตรีหลายคนที่ได้เรียนเกี่ยวกับการเย็บ ผ้า ทำเครื่องประดับและปลูกพืชผักเพื่อหารายได้สำหรับ ครอบครัว และยังสร้างนิสัยขยันหมั่นเพียรทำให้เป็นที่ยอมรับ ของสังคม

20. ผู้คนมากมายที่สิ้นหวังในชีวิต ให้แสวงหาที่จะรู้จักพระเยซู มากขึ้น มีผู้ฟังคนหนึ่งในอัฟริกาเหนือเขียนมาว่า “สิ่งที่คุณพูด นั้นเป็นดังสิ่งที่มาจากสวรรค์… ฉันกลัวที่จะพูดว่าฉันชอบพระ เยซูของพวกคุณ เพราะฉันอาจจะโดนฆ่า แต่ฉันก็ชอบพระองค์ จริง ๆ

21. หญิงชายหลายคนที่ได้พบความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ และได้รับการเสริมกำลังทุกวันจากรายการ “สตรีมีความหวัง และกลุ่มอธิษฐานโครงการฮันนาห์ ผู้ฟังชาวเบงกาลีคนหนึ่ง เขียนมาว่า “ผมมาจากครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียน แต่ผมและ ภรรยาได้ฟังรายการนี้อยู่บ่อยๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต รายการนี้ มีคุณค่ามาก บางครั้งเราฟังบางตอนซ้ำแล้วซ้ำอีก เราได้รู้จักพระ เยซูคริสต์ผ่านทางรายการนี้ ความรักและการเสียสละของ พระองค์เพื่อไถ่บาปของเรานั้นประทับใจเราทั้งสอง และเราก็เริ่ม รักและเทิดทูนพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระเจ้าของเรา

22. สำหรับทุกคนที่เป็นอาสาสมัครในการแปลสารอธิษฐานของ โครงการฮันนาห์ ที่ทำให้อีกหลายๆ คนได้มีโอกาสอธิษฐาน ร่วมกันกับพวกเรามากกว่า 85 ภาษา

23. ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเหล่าศิษยาภิบาลและครอบครัว ท่าน ที่ร่วมรับใช้กับทีมงานสื่อแห่งความหวังในโครงการอัน นาห์ และร่วมกับอาสาสมัครทั่วโลก

24. ผู้ต้องขังหลายพันคนได้มีความหวังผ่านการสำแดงความรัก โดยการให้เสื้อผ้า สบู่ และของใช้สำหรับเด็กผ่านทางรายการสตรี ที่มีความหวัง และในการเรียนพระคัมภีร์ซึ่งนำโดยทีมงาน โครงการฮันนาห์ที่ไปเยี่ยมเยียน

25. ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการสนับสนุนทางการเงินอย่าง ต่อเนื่องสำหรับรายการสตรีที่มีความหวัง จากบุคคลทั่วไป องค์กร ต่างๆ ในเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์และออสเตรีย จากเดนมาร์ค นอร์เวย์และสวีเดน จากฟินแลนด์และผู้ร่วมงานสื่อแห่งความหวัง ในเอเชีย บราซิล แคนาดา เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยมและอังกฤษ

26. อาจารย์เพกกี้และผู้ร่วมทีมอื่นๆ จะมีโอกาสพูดในคริสตจักร กับกลุ่มสตรี เพื่อเป็นการช่วยให้คนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับสตรีทั่วโลก และสำหรับพันธกิจใหม่ในฮอนดูรัส

27. ผู้ฟังรายการสตรีที่มีความหวังหลายพันคนที่ได้ความเข้าใจใน การเลี้ยงลูกให้ดีขึ้น การปฏิบัติต่อคู่ครอง การเตรียมอาหารที่มี ประโยชน์และการดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า

28. ผู้นำชุมชนและสื่อต่าง ๆ ที่จะเปิดเผยเรื่องราวของการถูก ข่มขืน การแต่งงานกับเด็ก การค้ามนุษย์และธรรมเนียมของ สังคมที่ทำร้ายผู้หญิง ให้เปิดโปงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพื่อจะได้ลด และเลิกไป

29. หญิงม่ายและเด็กกำพร้าที่ได้รับวิทยุ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษา โรค และการศึกษา โครงการฮันนาห์ได้ช่วยสร้างห้องน้ำและ ซ่อมแซมหลังคาบ้านและแจกที่นอนสำหรับครอบครัวยากจนด้วย

30. ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเมตตาและ ความรักในทุกๆวัน (สดุดี 579-11 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์… ขอพระสิริของพระองค์อยู่ทั่วทั้ง แผ่นดินโลก)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.